پنجمین جلسه کمیته مناسب سازی - بلموت آفابت


پنجمین جلسه کمیته مناسب سازی

 

 

پنجمین جلسه کمیته مناسب سازی در اتاق رییس گروه برنامه ریزی و هماهنگی  امور عمرانی فرمانداری شهرستان بیرجند در مورخه 26/11/92 برگزار گردید.


برچسب ها:
زمان: 2018-05-01 15:15:03